Brukernavn:
Passord:

NHOs Arbeidsmiljøfond Søknadsskjema

Alle felt markert med * må fylles ut
Prosjektnavn *
Ansvarshavende *
Bedrift/organisasjon *
Organisasjonsnummer *
Adresse *
Postnummer/sted *

Tittel
E-post *
Telefon *
Faglig ansvarlig *
Bedrift/organisasjon *
Tittel
E-post *
Telefon *
Prosjektleder *
Bedrift/organisasjon *
Tittel
E-post *
Telefon *
Søknadsperiode fra/til *
-

Prosjektperiode fra/til *
-

Utgifter i søknadsperioden

  Totalt NHO * Egenandel * Andre *
Lønnsutgifter (egne og eksterne) inkludert sosiale utgifter
Andre utgifter (spesifiser i vedlegg)
Sum
Ditt søknadsbeløp er på:

Tidligere søknader og bevilgninger

Dersom prosjektet er en videreføring, angi tidligere bevilget beløp
kr
Har søker tidligere mottatt midler fra Arbeidsmiljøfondet?

Har søker tidligere mottatt midler fra andre NHO-fond?

Andre finansieringskilder

Sammendrag (max 2000 tegn)

Tilsvarende prosjekter/aktiviteter

Dato
Ansvarshavende

Oppgi max. 5 vedlegg (prosjektbeskrivelse, CV etc.)